GROW-IT voor Werkzoekenden

Wat is GROW-IT?

Scholingsproject GROW-IT vormt de schakel tussen werkgevers en werkzoekenden. Het is hét scholingsproject in de regio Foodvalley als het gaat om omscholing en bijscholing in de ICT. ICT Training Centrum is als initiator van het project verantwoordelijk voor de selectie, de om/bijscholing en de matching tussen werkgever en werkzoekende. Hierbij werken wij intensief samen met het Werkgevers Service Punt (WSP) de Gemeente Veenendaal en stichting ICT Valley.

Een trainingstraject duurt maximaal 6 maanden, de kandidaat blijft gedurende deze periode de uitkering behouden. De werkgever hoeft alleen de trajectkosten van € 9500,- en een verzekering vergelijkbaar bij een normale stage te betalen. De invulling van dit traject wordt gedaan door of in samenspraak met de werkgever. De kandidaten, die door het WSP worden aangeleverd zijn werkzoekenden op HBO / WO niveau, met een uitkering en affiniteit met ICT.

Hoe ziet het project er voor u als werkzoekende uit?

01

02

03

04

05

06

07

08

Bent u werkzoekende, ontvangt u een uitkering en bent u geïnteresseerd naar uw kansen binnen het project? Dan kunt u zich aanmelden via het contactformulier of de instantie van wie u een uitkering ontvangt.

Bent u een klantmanager bij een uitkerende instantie, zoals een gemeente of het UWV en wilt u uw klant aanmelden voor het project? Neem dan contact op via het contactformulier, u kunt uw klant ook aanmelden via het Werkgevers Service Punt (WSP).

Zodra wij uw aanmelding, samen met uw CV hebben binnengekregen. Zullen wij een eerste assessment maken van uw kansen binnen de ICT, zo nodig zullen wij u uitnodigen voor een gesprek om te kijken naar uw competenties en mogelijkheden binnen de ICT. Als uw kansen binnen de ICT reëel genoeg zijn zullen wij u opnemen in het project GROW-IT

Zodra u bent opgenomen in het project. Zullen wij gaan zoeken naar functies die ongeveer overeen komen met uw competenties en verwachtingen. Dit kan, afhankelijk van de functie en uw competenties, even duren. Wij sturen hiervoor ook uw CV naar coöpererende bedrijven op, zodat zij een eigen selectie kunnen maken.

Bent u geselecteerd door een werkgever? Dan zorgen wij ervoor dat een eerste kennismakingsgesprek met de werkgever gepland wordt. Het kan zijn dat de werkgever een aantal vervolggesprekken inplant om tot een goede keuze te komen.

Willen u en de werkgever een match aan gaan? Dan zal, in overleg met de werkgever een opleidings-/stageplan samengesteld worden..

Gaan u en de werkgever beide akkoord met het trajectplan? Dan zal een intentieovereenkomst met het UWV/WSP en een leerovereenkomst met ICT Training Centrum getekend worden, ook wordt de begin en einddatum van het traject vastgesteld.

U krijgt een half jaar de tijd om de nodige opleiding te volgen en u te oriënteren in het bedrijf. Na deze periode kan de werkgever beslissen of hij/zij u een baan wil aanbieden.

Mocht een werkgever u toch geen baan aanbieden. Heeft u in ieder geval een recente opleiding en werkervaring, waardoor wij u beter kunnen helpen om een soortgelijke functie te zoeken.

Enthousiast geworden? neem contact op! 

  • Grey Facebook Icon

CTC Talent

Wiltonstraat 2A

3905 KW Veenendaal